Comuna Orăștioara de Sus este situată în partea sud – estică a județului Hunedoara și are în componența sa următoarele sate: Costești, Ludeștii de Jos, Orăștioara de Sus, Bucium (sate situate la poalele munților, pe cursul văii Râului Grădiștei), Ocolișul Mic (situat în zona colinară premontană dintre Valea Grădiștei și a Luncanilor), Ludeștii de Sus, Costești Deal și Grădiștea de Munte (sate montane), cu o suprafaţă administrativă de 22.796 ha.

Comuna Orăștioara de Sus se învecinează cu:

– comuna Beriu , la nord;

– judeţul Alba, la est;

– municipiul Petroşani şi comuna Baru, la sud-est;

– comunele Pui şi Boşorod, la sud;

– oraşul Călan şi comuna Mărtineşti, la vest.

Comuna Orăștioara de Sus se încadrează între următoarele coordonate geografice: latitudine nodică 45°43’47” și longitudine estică 23°10’12”.

Majoritatea locuitorilor sunt români (98,31%). Pentru 1,35% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.  Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (96,78%), cu o minoritate de penticostali (1,73%). Pentru 1,35% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

 

Comuna Orăștioara de Sus, cu excepția satului Ocolișul Mic este situată în Valea Grădiștei care este un culoar depresionar, ce își are deschiderea către lunca Mureșului. În hotarul satului Ludeștii de Jos câmpia se continua cu o zonă de dealuri. Satul Ocolișul Mic este situat dincolo de dealuri cu deschidere spre lunca Streiului.

            Comuna Orăștioara de Sus se găsește în zona cliamatică III de -18°C (temperatura exterioară de calcul în perioada de iarnă). Temperatura medie anuală este de +9.5°C. Temperatura medie lunară cea mai scazută se înregistrează în luna ianuarie, iar cea mai ridicată în iulie-august. Numarul zilelor cu temperatura peste 0°C este în jur de 300. Primul îngheț se înregistrează la sfârșitul lunii octombrie, iar ultimul pe la mijlocul lunii aprilie.

În general se înregistrează un nivel constant de precipitații în tot timpul anului. Cantitatea anuală de precipitații care cad este în jur de 628 mm. Din statistici rezultă că în luna iulie cad cele mai multe precipitații, iar în luna februarie cele mai puține. În luna ianuarie se înregistrează cantitatea cea mai mare de precipitații  sub formă de zăpadă.

Vânturile predominante sunt cele din direcția sud, cu frecvențe și intensități diferite.

Comuna Orăștioara de Sus este străbătută de râul Grădiște, care izvorăște din Munții Șureanu, la 1450 m altitudine și este format din afluenții: Valea Albă, cu izvoarele în Muncel, Valea Godeanului, Valea Șesului, Valea Tâmpului, Valea Brândușiței, Valea lui Brad, Valea Largă, Valea Gerosului, Valea Mică (dinspre luncani), Valea Anineș (Strâmbu), Valea Lupoaiei, Valea Rea, Valea Pietroasei, Valea Făieragului, Valea Vinții, Valea Stânișorii, Valea Bârcii, Valea Plaiului,  Valea Popii, Valea Luntrii, Valea Tulii, Valea Mare, Valea Bradului, Valea Pleșii (Peșterenilor), iar la Bucium, Valea Casei. Satul Ocolișu Mic este străbătută de Valea Ocolișului cu afluenții: Valea Ratii, Valea Fânații și părăul Mălăiștii.

Teritoriul comunei este constituit în cea mai mare parte din roci cristaline, exprimate prin parașisturi și pragnașisturi micace.

Ca efect al evoluției geologice, roca mamă generatoare de soluri în zona colinară și pe terase este argila în alternanță cu straturi de gresii, pe care au evoluat solurile brune și brune podzolite, respectiv pe porțiuni limitate micașisturile alterate pe care a evoluat un sol brun (tânăr) superficial – schelet.

Adâncimea apei freatice este variabilă. Din normele de specialitate rezultă că în zona comunei Orăștioara de Sus adâncimea de îngheț este de 80 cm.

Resursele pe care se bazează potențialul economic al comunei sunt numai resurse proprii (terenuri arabile, pășuni, fânețe, păduri, produse animaliere și vegetale).

Fondul funciar agricol constituie principala sursă naturală a teritoriului comunei, funcția dominantă în profilul economico-social fiind dezvoltarea agriculturii cu cele două ramuri principale: cultura vegetală și creșterea animalelor.

 

            În comună se găsesc obiective turistice de excepţie, din perioada de maximă înflorire a statului dac :

  • Sarmizegetusa Regia – cetatea regală a dacilor ( cu dezvoltare maximă în sec. I d.Ch., în timpul regelui Decebal ), complex religios, altar, sanctuare ;
  • Castrul romande la Bucium;
  • Cetatea dacică „Costești-Blidaru”;
  • Cetatea dacică”Costești-Cetățuie”;
  • Castrul romande la Grădiștea de Munte;
  • Castrul romande la Costești-Deal;
  • Fortificația dacicăde la Ocolișu Mic;
  • Siturile arheologice”Vârful lui Hulpe”, „Sub Cununi” și „Masivul Fețele Albe” de la Grădiștea de Munte;

Munții comunei noastre sunt pentru istoria poporului nostru exact cum afirma Lucian Blaga în una din frumoasele sale poezii, că aceşti munţi „leagăn fost-au seminţiei noastre”. Dar siturile arheologice existente cât şi uriaşul rezervor de piese arheologice existent pe toată această arie, ce îşi aşteaptă cercetările, sunt apreciate de mulţi specialişti ca fiind cele mai întinse, dar, poate, şi cele mai importante din Europa din afara lumii Greco-Romane.  Infrastructura comunei este alcătuită dintr-o reţea complexă de drumuri ce leagă satele comunei între ele şi îi asigură accesul spre căi de comunicaţie de nivel naţional, atât şosele cât şi căi ferate.

Axa principală a acestei infrastructuri o reprezintă drumul judeţean 705A  amenajat de-a lungul Râului Grădişte, evoluând de la Orăştie şi străbătând teritoriul comunei pe axa sa centrală până la marea cetate Sarmizegetusa Regia şi Hieropola de pe Dealul Grădiştei, un piemont al Muntelui Godeanu, și drumul județean DJ 705J Chitid – Ocolișu Mic – Ludești de Jos .

Toate satele comunei dispun de reţele electrice, telefonie mobilă și internet.

Centrul de comună este satul Orăştioara de Sus unde se află principalele instituţii : primăria, şcoala generală “Hadrian Daicovicu” clasele I-VIII, şcoală de centru care are subordonate toate celelalte structuri de învăţământ din satele comunei, dispensar medical uman, dispensar veterinar, postul de poliţie, cămin cultural, biblioteca comunală “Remus Baciu” şi oficiu poştal.

De asemenea  în satul Costeşti se află Centrul de Informare turistică, tabăra şcolară, cabane şi pensiuni turistice.

Comunităţile  din comuna noastră sunt păstrătoare şi continuatoare ale unor complexe valori culturale reprezentând toate aspectele şi formele spiritualităţii umane. Marile sărbători din calendarul bisericesc sunt sărbătorite cu fast, mai ales Crăciunul, Anul Nou, Paştele şi Sfânta Maria, adesea cu ritualuri mai complexe decât în alte părţi, cu multe elemente foarte vechi. Dintre manifestările cele mai ample şi mai vechi, amintim colindele de Crăciun. Şi alte ceremonii rituale sunt extrem de bogate şi păstrează elemente de mare vechime şi semnificaţie, adevărate mine de aur pentru etnologi, antropologi şi alţi cercetători ai culturii populare. Aceste manifestări au atras atenţia multor specialişti, unele dintre ele fiind prezentate în spectacole organizate ocazional, cum ar fi „Obiceiuri de nuntă la Costeşti”, „Fluieraşii de pe Valea Grădiştei”, de mare notorietate prin anii 1960-1970, apoi „Căluşarii de la Orăştioara de Sus” care au fost solicitaţi să prezinte de multe ori spectacole, chiar și peste hotarele țării. Un loc aparte revine evenimentelor „Istorie, Natură, Cultură”, Frăția Lupilor – festival istoric și Maratonul Dacilor – competiție sportivă, organizate  anual în lunile iulie și august, iar în fiecare toamnă la Costeşti are loc evenimentul „ȚURCANA – REGINA MUNȚILOR” cu participarea crescătorilor de oi atât din judeţul Hunedoara cât şi din alte judeţe.

Ocupaţiile principale ale locuitorilor din această comună rămân în continuare, în mare parte cele tradiționale: agricultura, creşterea animalelor, activităţi silvice şi de exploatări forestiere, dar și activitați precum agroturismul care valorifică potențialul turistic al zonei, activități de cazare și vânzarea produselor obținute în gospodării către turiștii care vizitează comuna.

Agroturismul, cu toate că este la începuturile sale, câştigă tot mai mult în interes şi amploare. Baza lui o reprezintă câteva pensiuni-ferme (agro-zootehnice), dar şi gospodăriile mai complexe din satele de la munte.

Comuna Orăştioara de Sus oferă atâta istorie şi frumuseţe peisagistică încât dorim s-o împărtăşim şi altora , să-i invităm, să-i găzduim şi să-i călăuzim prin cele mai importante vestigii ale istoriei strămoşilor noştri daci, din perioada cea mai glorioasă a acesteia, aceea a marilor regi Burebista şi Decebal, ori pe numeroase trasee pentru amatorii de turism montan şi istoric, încărcate de istorie, farmec şi pitoresc arhaic.